Berlinmuren

Under natten till den 13 augusti år 1961 började Berlinmuren att byggas. Det var en helg och de flesta berlinare sov medan den östtyska regeringen började stänga gränsen. Tidigt på morgonen denna söndag lyckades också en hel del göras och gränsen till Västberlin stängdes. Östtyska trupper rev upp gator och installerade taggtråd och staket, rakt igenom Berlin.

De första riktiga betongelementen och stora fyrkantiga block togs till för bygget under den 16 augusti 1961. Efter ett par månader var den första versionen av Berlinmuren klar. En andra mur byggdes i juni år 1962 för att hindra människor från att fly till väst. Den första muren förbättrades och det blev sedermera svårt att skilja den första versionen från den andra.

I slutänden togs båda versionerna bort och en tredje variant började byggas år 1965. Den bestod av betongplattor i en stålbalkskonstruktion. Även en fjärde version av muren kom att byggas bara tio år senare. Nya betongsegment lades till och de var mycket mer motståndskraftiga mot försök att bryta igenom den och mot miljöförstöring.

Checkpoint Charlie

Tio dagar efter att gränsen stängdes år 1961 fanns det bara en ingång från väster mot Östberlin. Det var genom gränsövergången i Berlin Friedrichsstrasse. Den amerikanska militärpolisen hade ansvaret för ingången. Det fanns också två andra kontrollpunkter över gränsen mellan de två tyska rikena: Helmstedt vid den tyska-östtyska gränsen och Dreilinden vid Västberlin. Eftersom det fonteiska alfabetet användes som koder för kontrollpunkterna fick Helmstedt heta Alpha, Dreilinden fick heta Checkpoint Bravo och Friedrichsstrasse fick namnet Checkpoint Charlie.

Den viktigaste funktionen som kontrollplatserna hade var att registrera och informera de från väst som passerade in i den östtyska zonen. Även turister informerades. De tyska myndigheterna fick inte kolla några av de västerländska armépersonalen vare sig i Berlin eller i Tyskland.

Checkpoint Charlie togs bort den 22 juni 1990. Där vakthuset tidigare låg finns nu ett Allied Museum. År 2000 uppfördes en kopia på det gamla vakthuset som amerikanerna använde. Det östtyska vakttornet vid Checkpoint Charlie revs samma år, bara månader senare. Museet har också återuppfört en 140 meter lång sektion av Berlinmuren. Det skedde 31 oktober 2004 och muren finns i närheten av ett område med 1 065 kors, som representerar de offer som det östtyska gränssystemet skördade.